UNIREPAIR FC (25กก./กระสอบ) DR. FIXIT

฿599.00

ดร. ฟิคสิท ยูนิรีแพร์ เอฟซี เป็นซีเมนต์สูตรพิเศษที่ไม่หดตัว และมีส่วนผสมของเส้นใย ช่วยทำให้มีความแข็งแรงมากขึ้น โดยได้คัดสรรค์วัตถุดิบคุณภาพสูง สามารถใช้งานได้กว้างขวางเหมาะสำหรับงานคอนกรีตหรืองานฉาบซ่อมแซมทั้งในแนวตั้ง และงานเพดาน เพราะไม่มีการหดตัว ค่าความแข็งแรงสูง การซึมผ่านของคลอไรด์ คาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ

คำอธิบาย

คุณสมบัติ
งานซ่อมแซมคอนกรีตเก่า คอนกรีตที่เสื่อมสภาพไม่แข็งแรง
งานซ่อมแซมรอยบิ่นแตกของคอนกรีต
เหมาะกับงานที่ต้องการการต้านทาน คลอไรด์และ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
งานซ่อมแซมผนังและเพดาน
เหมาะสำหรับงานซ่อมแซมโครงสร้าง