ลดราคา!

Sika®Padding Mortar / ซิก้าแพดดิ้ง มอร์ตาร์ (25 กก./ถุง)

Original price was: ฿525.00.Current price is: ฿489.00.

Sika®Padding Mortar / ซิก้าแพดดิ้ง มอร์ตาร์ เป็นซีเมนต์มอร์ต้าพิเศษ ผสมเสร็จสำหรับงานปรับระดับฐานเครื่องจักรก่อนทำการเกร้าท์

>ให้กำลังอย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถทำการติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องจักรต่างๆ ได้อย่างเร็ว

>ให้ความเที่ยงตรงและประหยัด เนื่องจากทำการผสมเสร็จพร้อมใช้จากโรงงาน

>ปราศจากคลอไรด์ และพัฒนากำลังได้เร็วโดยไม่ใช่คลอไรด์

>ไม่หดตัวทำให้ไม่สูญเสียค่าการยึดเกาะกับผิวเดิม

คำอธิบาย

Sika®Padding Mortar / ซิก้าแพดดิ้ง มอร์ตาร์ เป็นซีเมนต์มอร์ต้าพิเศษ ผสมเสร็จสำหรับงานปรับระดับฐานเครื่องจักรก่อนทำการเกร้าท์

คุณสมบัติเด่นของ Sika®Padding Mortar / ซิก้าแพดดิ้ง มอร์ตาร์

>ให้กำลังอย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถทำการติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องจักรต่างๆ ได้อย่างเร็ว

>ให้ความเที่ยงตรงและประหยัด เนื่องจากทำการผสมเสร็จพร้อมใช้จากโรงงาน

>ปราศจากคลอไรด์ และพัฒนากำลังได้เร็วโดยไม่ใช่คลอไรด์

>ไม่หดตัวทำให้ไม่สูญเสียค่าการยึดเกาะกับผิวเดิม

>สามารถประยุกต์ใช้สำหรับงานซ่อมทั่วๆไปได้ เช่น การซ่อมปิดรูรูโพรงขนาดเล็ก และความเสียหายเล็กน้อยทั่วๆไป

วิธีการใช้งาน Sika®Padding Mortar

เพื่อให้ได้ผลดี ควรทำการปรับแต่งระดับอย่างต่อเนื่องในครั้งเดียว เมื่อได้ความหนาที่ต้องการให้ทำการวางแผ่นฐานลงบนผิวของ Sika®Padding Mortar เพื่อให้ค่าการยึดเกาะที่ดีแนะนำให้ทำการวางแผ่นฐานในขณะที่ผิวหน้าของ Sika®Padding Mortar มีลักษณะชื้นเหนียว หรือทำการพรมน้ำให้ทั่วใต้แผ่นฐานรองรับของเครื่องจักรก่อนวางลงบนผิวหน้า Sika®Padding Mortar

การเก็บรักษา : เก็บไว้ในที่แห้งปราศจากความชื้น

อายุการเก็บ : เก็บได้นาน 12 เดือน ในภาชนะที่ปิดสนิท และเก็บภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด