ลดราคา!

Antisol® E / แอนติโซล อี (บาท/ถัง)

Original price was: ฿11,200.00.Current price is: ฿10,421.00.

Antisol® E คือน้ำยาบ่มคอนกรีตชนิดสร้างฟิล์มเคลือบผิว ที่เป็นสารอีมัลชั่นแวกซ์ สามารถใช้ได้ทันทีด้วยวิธีการสเปรย์หรือพ่นไปบนผิวคอนกรีต จะทำให้น้ำยาบ่มก่อตัวเป็นชั้นฟิล์มบาง ๆเคลือบผิวหน้าคอนกรีต ซึ่งจะช่วยป้องกันการระเหยของน้ำในคอนกรีตในระยะต้น ทำให้คอนกรีตเกิดปฎิกริยาไฮเดรชั่นได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting indu-stry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard.Antisol® E / แอนติโซล อี คือน้ำยาบ่มคอนกรีตชนิดสร้างฟิล์มเคลือบผิว ที่เป็นสารอีมัลชั่นแวกซ์ สามารถใช้ได้ทันทีด้วยวิธีการสเปรย์หรือพ่นไปบนผิวคอนกรีต จะทำให้น้ำยาบ่มก่อตัวเป็นชั้นฟิล์มบาง ๆเคลือบผิวหน้าคอนกรีต ซึ่งจะช่วยป้องกันการระเหยของน้ำในคอนกรีตในระยะต้น ทำให้คอนกรีตเกิดปฎิกริยาไฮเดรชั่นได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

การใช้งาน

Antisol® E / แอนติโซล อี เป็นน้ำยาที่ใช้ฉีดพ่นบนผิวคอนกรีตที่เท และปรับแต่งระดับผิวหน้าเสร็จใหม่ ๆ และจะก่อตัวขึ้นเป็นชั้นฟิล์มบาง ๆ เคลือบผิวหน้า จะทำหน้าที่ป้องกันมิให้เกิดการระเหย หรือสูญเสียน้ำในคอนกรีตในระยะต้นของการแข็งตัว Antisol E จะไม่มีผลกระทบต่อการแข็งตัวของคอนกรีต แต่ทำหน้าที่บ่มคอนกรีต หรือทำให้เกิดปฏิกริยาทางเคมี (Hydration) ในเนื้อคอนกรีตสมบูรณ์ขึ้นจนได้คอนกรีตที่ มีคุณภาพดี

Antisol® E / แอนติโซล อี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่าย และเหมาะสำหรับการใช้งานพื้นผิวที่เป็นคอนกรีตใหญ่ ๆ และต้องทนต่อสภาพภูมิอากาศรุนแรง เช่น แดดจัด ๆ หรือลมพัด อาทิเช่น งานถนน,ลานจอดรถ,ลานจอดเครื่องบิน,ลู่วิ่งของสนามบิน,หลังคา ดาดฟ้าอาคาร,เขื่อน ผนังกันดิน,เสา หรือตอม่อที่หล่อขึ้นตามแบบ

คุณประโยชน์

ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการแตกร้าว อันเนื่องจากการหดตัวของคอนกรีตสดที่สูญเสียน้ำไป (Plastic Cracking)

ทำให้คอนกรีตมีค่ากำลังตามที่คำนวณออกแบบไว้

ลดอัตราการเกิดการหดตัวของคอนกรีต

ลดปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้นจากผิวหน้าที่แห้งตัวไว

ลดค่าใช้จ่ายจากการบ่มคอนกรีต โดยใช้แบบอื่น ๆ เช่น คลุมด้วยผ้าใบ หรือบ่มด้วยกระสอบที่ต้องคอยฉีดน้ำให้ชุ่มตลอดวัน เป็นต้น