สีน้ำภายนอก C AntiFade ก/ง 2.5 JOTUN

฿1,482.00

สีน้ำภายนอก C AntiFade ก/ง 2.5 JOTUN ป้องกันและทนทานต่อรังสีUVมากกว่ามาตรฐานทั่วไปถึง2เท่า

คำอธิบาย

คุณสมบัติ
ได้การรับรอง และผ่านการทดสอบแล้วว่าสามารถปกปิดรอยแตกลายงาได้
ผ่านการทดสอบและรับรองมาตรฐานSS500 จากสิงค์โปร์
ลดการจับตัวของฝุ่นและคราบสกปรก
ทำให้ชะล้างออกได้ง่าย