นิวโค้ท (สีทากันซึม) DR.FIXIT 5กกเขียว

฿877.00

ดร.ฟิคสิท นิวโค้ท เป็นอะครีลิคทากันซึม ผสมด้วยเส้นใยเสริมแรงสังเคราะห์ขนาดเล็ก ถูกออกแบบมาเพื่อลด ปัญหาการบวมพองหรือการหดตัวของวัสดุกันซึม เมื่อมีการใช้งานในสภาพที่มีน้ำขัง นอกจากนั้นโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ ทำให้สามารถรับแรงดึงได้ดี และมีความทนทานในการใช้งานสูง

คำอธิบาย

คุณสมบัติ
เป็นอะครีลิคทากันซึม ผสมด้วยเส้นใยเสริมแรงสังเคราะห์ขนาดเล็ก
ถูกออกแบบมาเพื่อลดปัญหาการบวมพองหรือการหดตัวของวัสดุกันซึม เมื่อมีการใช้งานในสภาพที่มีน้ำขัง
นอกจากนั้นโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ ทำให้สามารถรับแรงดึงได้ดี และมีความทนทานในการใช้งานสูง