ผลงาน

ผลงานมากกว่า  800  โครงการ

บริษัท ไอดีล แอดวาซ์ ดีไซน์ จำกัด

เริ่มเปิดดำเนินการในปี 2553 โดยการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างและงานซ่อมบำรุง อาคาร เริ่มต้นด้วยการเป็นผู้รับเหมาติดตั้งงานเคลือบพื้นผิวคอนกรีตด้วย Epoxy,Polyurethaning,liquid floorhard งานซ่อมพื้นคอนกรีตและทำกันซึมอาคาร งานตกแต่งผิวคอนกรีต งานทาสีอาคาร จากการเป็นผู้ใช้งานมานานนับ 10 ปี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ต่างๆจึงทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากทาง Supplies ให้เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าใน Brand ต่างๆที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงระดับโลก