งาน WaterProofing

ระบบงานกันซึมสำหรับชั้นใต้ดิน สามารถติดตั้งได้ 3 ประเภท
• การติดตั้งด้วยการปูแผ่นชนิดกาวในตัว(Adhesive Waterproof sheet Membrane)
• การติดตั้งด้วยการทาน้ำยาประเภทบิทูเมน(Bitument Modified Liquid Membrane)
• การติดตั้งด้วยการทาน้ำยาประเภทโพลียูรีเทน(Polyurethane Liquid Membrane)


ระบบงานกันซึมสำหรับห้องน้ำ,ระเบียง,ถังเก็บน้ำ สามารถติดตั้งได้ 2 ประเภท
• การติดตั้งด้วยการทาน้ำยามอร์ต้าคุณภาพสูง(Cementitious Waterproofing)
• การติดตั้งด้วยการทาน้ำยาประเภทบิทูเมน(Bitument Modified Liquid Membrane)


ระบบงานกันซึมสำหรับสระว่ายน้ำ สามารถติดตั้งได้ 2 ประเภท
• การติดตั้งด้วยการทาน้ำยาซีเมนต์โพลีเมอร์ ความยืดหยุ่นสูง
(High Flexibility Cementitious Waterproofing)
• การติดตั้งด้วยการทาน้ำยาประเภทโพลียูรีเทน(Polyurethane Liquid Membrane)


ระบบงานกันซึมสำหรับพื้นที่จัดสวนและกระถางต้นไม้ สามารถติดตั้งได้ 3 ประเภท
• การติดตั้งด้วยการทาน้ำยาซีเมนต์โพลีเมอร์ ความยืดหยุ่นสูง
(High Flexibility Cementitious Waterproofing)
• การติดตั้งด้วยการทาน้ำยาประเภทโพลียูรีเทน (Polyurethane Liquid Membrane)
• การติดตั้งด้วยการทาน้ำยาประเภทบิทูเมน (Bitument Modified Liquid Membrane)


ระบบงานกันซึมสำหรับดาดฟ้าและระเบียง สามารถติดตั้งได้ 4 ประเภท
• การติดตั้งด้วยการเป่าไฟหน้าทราย (Torch on Sheet Waterproof Membrane)
• การติดตั้งด้วยการเป่าไฟหน้าหินเกล็ด (Torch on Sheet Waterproof Membrane)
• การติดตั้งด้วยการทาน้ำยาประเภทโพลียูรีเทน (Polyurethane Liquid Membrane)
• การติดตั้งด้วยการทาน้ำยาประเภทอะคริลิค (Elastic Modified Liquid Membrane)
• การติดตั้งด้วยการเป่าเชื่อมด้วยลมร้อนแผ่น PVC
(Polyninylchoride Waterproof Sheet Membrane)