งาน P.U. Foam ฉีดหลังคากันความร้อน

   พี.ยู.โฟม ชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ (โพลียูรีเทนโฟม : Polyurethane Foam) เป็นฉนวนกันความร้อนตระกูลโพลิเมอร์ ถูกผลิตออกมาในรูปแบบน้ำยาเคมีเหลว สามารถนำไปฉีดพ่นเพื่อติดตั้งที่พื้นผิวที่ต้องการได้โดยใช้เครื่องจักรฉีดพ่นโฟมตระกูล High Pressure ที่ออกแบบมาสำหรับฉีดพ่น พี.ยู.โฟม โดยเฉพาะ… พียูโฟมเมื่อถูกฉีดพ่นออกไปในรูปของเหลว จะยึดเกาะกับพื้นผิวโดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ( Chemical Bonding ) โดยเนื้อ พี.ยู.โฟมจะยึดเกาะอย่างแน่นหนาและฟูตัวขึ้นเป็นเนื้อโฟมที่มีลักษณะแข็ง ซึ่ง พี.ยู.โฟม ใช้ระยะเวลา 3-5 วินาที ในการเซ็ทตัวแข็งและจับกับโครงสร้าง การติดตั้งจึงจำเป็นต้องอาศัยทักษะและความชำนาญของช่างมือฉีดเป็นอย่างมาก

    สำหรับการนำ พี.ยู.โฟม ไปใช้ติดตั้งในงานหลังคา ไม่ว่าจะเป็นบนหลังคาหรือใต้หลังคา ต่างก็มีจุดเด่นในการใช้งานที่แตกต่างกัน แต่ความสามารถในการป้องกันความร้อนของฉนวนกันความร้อน พี.ยู.โฟม ไม่ว่าจะอยู่บนหรือใต้หลังคานั้นมีค่าเท่ากัน กันความร้อนได้เหมือนกัน ดังนั้นการตัดสินใจว่าจะพ่น พี.ยู.โฟม บนหรือใต้หลังคานั้น แท้จริงแล้วมีข้อควรคำนึงถึงหลักๆคือ

1. สถานการณ์ต่างๆ เงื่อนไข ความยากง่ายใน ของหน้างานที่ต้องการติดตั้ง
2. คุณสมบัติของ พี.ยู.โฟม ณ จุดที่ติดตั้ง (บนหรือใต้หลังคา) ตอบโจทย์แก้ปัญหาได้หรือไม่