งาน ตีเส้น สี epoxy ,pu

งานตีเส้นจราจร งานตีเส้น Layout โรงงาน

เน้นเป็นการใช้สีให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน โดยมีกลุ่มสี อีพ็อกซี่ โค้ทติ้ง Epoxy Coating ,

โพลียูริเทน โค้ทติ้ง PU Coating 

คุณสมบัติ

– สะอาดสวยงาม                                               –  การยึดเกาะดีเยี่ยม

– แบ่งสัดส่วนการใช้พื้นที่                                  – ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก        

 พื้นที่ติดตั้ง

– งานตีเส้นภายในโรงงาน          – งานตีเส้นลานจอดรถ

–  งานตีเส้นทางเดิน                 – งานตีเส้นสัญลักษณ์ต่างๆ

–  ห้องคลีนรูม                         – คลังสินค้า