งานพื้น Polyurethane Flooring

บริการรับเหมางานพื้นทำ POLYURETHANE FLOORING

พื้น Polyurethane Self-Leveling  –  PU Mortar ( PU-MF Floors ) คือการการเคลือบพื้นด้วย PU Self-leveling ด้วยการปาดด้วยช่าง สามารถทำความหนา 5.0 – 10.0 mm. ระบบออกแบบไว้สำหรับการรับ Forklift Loading มากกว่า 5 ตัน พื้นสามารถปรับระดับคอนกรีตให้เรียบ แบบไม่มีรอยต่อ ระบบเหมาะสำหรับการใช้งานพื้นที่มีความชื้นสูงหรือเปียก พื้น PU-HF สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียได้ดี จึงนิยมใช้สำหรับพื้นในงานอุตสาหกรรมอาหาร การเกษตร และเครื่องสำอาง พื้นประเภทนี้รองรับมาตรฐาน GMP,  HACCP,  FDA

พื้นทีใช้งานพื้น PU Mortar

 1. โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 2. โรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 3. โรงงานอุตสาหกรรมเวชกรรมและเครื่องสำอาง 4. โรงงานอุตสาหกรรมยา 5. ห้องเย็น

คุณสมบัติพิเศษพื้น PU Mortar

 1. ความหนา 5.0 – 10.0 mm. 

2. ผิวเรียบ ไม่มีรอยต่อ 

3. สามารถรับ Dynamic Loading ( Forklift Load ) มากว่า 5 ตัน 

4. มีความทนทานต่อการใช้งานสูง 

5. มีความทนทานต่อความชื้นและน้ำ 

6. มีความทนทานต่อสารเคมีสูง 

7. สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อรา 

8. ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ -40 ถึง 130 องศาเซลเซียส 

9. พื้นเป็นไปตามมาตรฐาน GMP , HACCP ,FDA